Eksenel kuvvet Fz ve bükülme momentleri Mx ve My, 4 çeyrek yaprak yayının gerinim ölçer sinyallerinden hesaplanır.