Yükleniyor…

SS 20.600 Hava Akış Sensörü

Stokta

Termal Hava Akış Sensörü Nasıl Çalışıyor ?

Akış sensörü korunaklı kalacak ve aynı zamanda akışı engellemeyecek şekilde oda tipi bir yapının içine yerleştirilmiştir. Oda içindeki seramik sensör elemanının yüzeyinde akış hızı ve sıcaklık sensörü bulunur. Koruma amacıyla sensörler ince bir cam tabakası ile kaplanmıştır. Akış sensörü, ortam sıcaklığının 40 K üstüne kadar ısıtılır. Bu pozitif sıcaklık farkını (“aşırı sıcaklık”) sürdürmek için gereken güç, sensörün “normal hız” (doğrusal akım / voltaj / impals sinyali) olarak yayınladığı akış hızı hızının bir göstergesidir. Özetlemek gerekirse geçen hava akış hızı 40 K lık sıcaklık farkını bozmaya çalışırken, farkı 40 K derecede tutmak için harcanan güç ile hava akış değeri arasındaki bağlantıdan bahsediyoruz.
Bu, ölçüm prensibinin en büyük avantajı, ortamın basıncının veya sıcaklığının ölçümüne gerek duymamasıdır.

Hava veya nitrojen (opsiyonel:metan, doğal gaz, biogaz, CO2, özel gazlar veya gaz karışımı) gazlarının ölçümünde kullanılır, normalize standart (yani TN = 20 °C, pN = 1.013,25 hPa basınçta)   wN  normal akış hızı çıkışı verir! SS.20.600 ayrıca ortam sıcaklığı da ölçmektedir.

Gazların akış hızı hacimleri – endüstriyel proseslerde önemli bir parametre

Enerji tasarrufu ve üretim sürecinde kaliteyi güvence altına almaya yönelik tedbirler, endüstriyel proseslerde özellikle önemlidir. Hacimsel akış hızlarını ve gazların hacimsel akışını tam olarak ölçebilme yeteneği, bunda önemli bir rol oynar. Bunun için kullanılan akış hızı sensörü, farklı gazlar için yüksek aşırı basınçlarda ve geniş sıcaklık aralıklarında hassas ölçüm sonuçları verebilmelidir. Aynı zamanda patlayıcı alanlar ve açık hava gibi en zor çevre koşullarında da bunu yapabilmelidir. Uygun bir sensörün seçiminde yer alan diğer bir kriter, bakımın önlenmesi ve buna bağlı yüksek ikincil maliyetlerin azaltılmasıdır. Montaj kolaylığı ve güvenilir ölçüm değerlerinin sağlanması önemlidir.

Endüstriyel süreçler ve pnömatik teknolojileri için “gerçek profesyonel”

Termal SCHMIDT ® Akış Sensörü SS 20.600 zorlu endüstriyel uygulamalar için mükemmel bir çözüm sunar. Basınçlı hava izleme, proses brülörlerinde gaz izleme, gazların tüketim kaydı ve çok daha fazla uygulama için kullanılabilir. Sensör, akış hızının yanı sıra 120 ° C’ye kadar ortam sıcaklıklarını kaydeder. DN25 çaplı küçük borulardan başlayarak ve 1 metreye kadar sensör uzunluğunun uygun olduğu büyük borulara kadar hacimsel akış oranını ölçebilirsiniz.
Standart versiyon 16 bara kadar çalışmaktadır. Bu yeterli olmazsa 40 bara kadar çalışacak opsiyonlara bakabilirsiniz.
40 bara kadar derecelendirilmiş sürüm seçilebilir.
Bu sensörün kurulumu çok kolaydır: sensörle birlikte gelen sıkıştırma bağlantı elemanı ile sensörü boruya vidalayın, sensörü gaz akışında merkezleyerek hizalayın ve elektrik kablolarını bağlayın – hepsi bu kadar!
Bu sensör, herhangi bir hareketli parça içermez buna bağlı olarak sensör az bakım gerektirir. Zamana zaman ortamdaki kontaminasyona bağlı olarak sensör ucunun hava üfleyerek veya suyla durulanarak yıkanması gerekebilir.

Yüksek gaz hızı, özel gazlar veya patlayıcı gazlar…SS 20.600 hepsini ölçebilir!

Özel oda kafalı semsör 0.2 m/s hızlardan 220 m/s hızlara kadar çalışarak bu geniş aralıkta hassas ölçümler yapmanıza olanak verir.
Her sensör özenle hazırlanmış rüzgar tünelinde kontrol edilip, uygunluğu karşılaştırılır.
Saf oksijen, CO2, metan, hidrojen gibi farklı gazlarda çalışmak üzere opsiyonel olarak kalibre edilebilir.
Patlayıcı gazların akış ölçümüne yönelik ATEX sertifikası yine opsiyoneldir.

Uygulama SS 20.600 Çözümü
Endüstriyel ocak ve yakma fırınlarına gelen havanın ölçümü -220 m/s yüksek hava hızı
-Basınç ve sıcaklıktan bağımsız standart volümetrik akış hızı
-Saf oksijen ölçümü
Nitrojen gibi soy gaz hacim kaydı -Spesifik gaz ve gaz karışımları ile çalışabilme
-40 bara kadar sorunsuz çalışma
Doğal gaz, metan gibi yanma gazlarının kontrolü -ATEX versiyonu
– DN25 çapa kadar kullanım olanağı
Gaz tüketim ölçümü -Nerdeyse sıfırdan maksimuma kadar gaz akışının ölçülebilmesi
–40 C ye kadar çalışabilmesi (ATEX)
Basınçlı hava tüketimi ölçümü, kompresör kontrolü – oldukça geniş çalışma aralıkları
-m^3 ölçümü için pals çıkış imkanı
Hava kaçağı ölçümü -0.2 m/s ye kadar ölçüm imkanı
-Ürünün yaşına bağımlı kayma yaşamaz
Minimum akış hızını görüntüleme -Yüksek doğruluklu kalibrasyon (%1)
-çok hızlı cevap süresi

Ek bilgi

Genel Özellikler
Ürün Ailesi

Marka

Hava Akış Ölçüm Aralığı

| | | | | |

Ölçülebilecek Akışkan (Gaz)

| | | | | | |

Sensör Teknolojisi

Sıcaklık Ölçüm Modu
Sıcaklık Ölçüm Aralığı

|

Haberleşme Arabirimi
Haberleşme Protokolleri

|

Sıcaklık Parametreleri
Çalışma Sıcaklığı

|

Mekaniksel Özellikler
Üretim Materyali

Çevresel
Bağıl Nem

Performans
Ölçülebilecek Min Akış Hızı

Sıcaklık Sensörü Doğruluk

|

Devamı
Dalma Boyu

| | | |

İmpulse (Frekans) Çıkışı

| | | |

Sıkıştırma fittingi

|

Patlayıcı Alan Sertifikası

|

Koruma Kaplaması

|

Çalışma Basıncı

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teknik Dökümanlar

Teknik Döküman

SS20_600_opt_opt
Go to Top