Orjinal adresi : https://www.stendustri.com.tr/yetersiz-testler-basarisizlik-recetesidir-makale,597.html

Hangi fiyattan kaç adet satış yapılabileceği, kar edilip edilmeyeceği öngörülür. Konumuz olan mühendislik testleri ürün geliştirme aşamalarının en sıkıcı, çoğu zaman da en yüksek maliyetli fazı olmakla birlikte zorunludur. Testlerin yapılmaması büyük sıkıntılar yaşatabilir. Bu konudaki en büyük ders Hubble uzay teleskopu projesinden alınmıştır. Hubble sistem testi yapılmadan uzaya gönderilmiş, ancak sonradan miyop olduğu fark edilmişti. Çözüm için Hubble’ın önüne bir mercek yerleştirmiş, bütçe de inanılmaz düzeyde aşılmıştı.
Mühendislik testleri kolay bir süreç değildir. Zorluk daha testlerin nasıl yapılacağı kararının verilmesi aşamasında başlar. Doğru test yöntemleri saptanamaz ise değerlendirmeler de yetersiz/yanlış olacak, ürün ile müşteri beklentileri uyuşmayacaktır. Testlerin yanlış planlaması da gereksiz yere modifikasyon çalışmalarına yol açabilir. Hatalardan korunmak için test edilecek kriterler, parametreler, prosedürler ve cihazlar iyi belirlenmelidir. Aynı zamanda doğru verilerin uygun maliyetle üretilmesine de dikkat etmek gerekir.
Test sürecinde toplanan verilerin istatistiksel açıdan doğru yorumlanması da çok önemlidir. İstatistik yalnızca verilerin değerlendirilmesine değil test sayılarının azaltılmasına da büyük katkı sağlar. Gerekli verilerin daha az test yaparak elde edilmesi maliyetleri ve pazara sunum zamanını azaltır.
Görüldüğü gibi yeni ekipmanların testlerinin yapılması süreç yönetiminden mühendisliğe, laboratuar çalışmalarından istatistiğe kadar giden çok disiplinli ve engin birikim gerektiren ve elbette bir köşe yazısına sığamayacak karmaşıklıkta bir konudur. Daha fazla bilgi ülkemizin bu alandaki çok az sayıdaki yetkin firmalarından Marmatek’in değerli yöneticileri Levent Mert ve Murat Akıncı beylerden alınabilir.
Başarılı testler dileklerimizle

Halefşan Sümen